Gwarancja i serwis

Gwarancja

Perpetum Energia Sp. z o.o. udziela trzy letnią gwarancję dla każdej inwestycji OZE, którą zrealizuje, jak również świadczy usługi serwisowe, przeglądy i naprawy pogwarancyjne. 

Wszystkie urządzenia wyprodukowane zarówno przez producentów hiszpańskich, czeskich, polskich i z innych państw, posiadają stosowne dopuszczenia i świadectwa na rynek polski. Część urządzeń np. panele posiadają 10-letnia gwarancję od producenta. Ponadto aby uzyskać koncesje URE, która jest niezbędna do użytkowania instalacji elektroenergetycznych, urządzenia wbudowane nie mogą być produkcji „starszej” niż wymagają tego przepisy.

Serwis

Wśród kadry Perpetum Energia Sp z o.o. i osób współpracujących, znajdują się zarówno urbaniści, inżynierowie ochrony środowiska, projektanci, kierownicy budów posiadający uprawnienia budowlane zarówno architektoniczne, sanitarne, elektryczne jak i konstrukcyjne. Ekipy montażowe posiadają ponadto uprawnienia energetyczne typu SEP do obsługi oraz wykonywania prac i czynności łączeniowych na stacjach elektroenergetycznych, świadectwa  kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,  świadectwa  kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym jak również specjalistyczne szkolenia okresowe wymagane i przeprowadzane przez operatorów sieci energetycznych: Tauron Dystrybucja S.A. Energa Operator S.A, Enea Operator S.A. i  PGE Dystrybucja S. A. Ponadto ekipy montażowe i serwisowe przechodzą systematyczne szkolenia u producenta turbin wiatrowych i trackerów w zakresie montażu, eksploatacji i serwisowania turbin wiatrowych i tracerów. 

Ostatnim etapem każdej inwestycji jest etap eksploatacji elektrowni lub biogazowni  Perpetum Energia. Na tym etapie świadczymy usługi związane z serwisem gwarancyjnym, pogwarancyjnym jak również prowadzimy książkę obiektu budowlanego. Nasi inżynierowie wpisani są do instrukcji współpracy ruchowej, która wymagana jest przepisami prawa dla eksploatacji każdej inwestycji elektroenergetycznej. Dla turbin wiatrowych polecamy wyspecjalizowane ekipy serwisowe wpisane do centralnego rejestru prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Nasi serwisanci i ekipy montażowe posiadają ponadto uprawnienia energetyczne typu SEP do obsługi oraz wykonywania prac i czynności łączeniowych na stacjach elektroenergetycznych, świadectwa  kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji,  świadectwa  kwalifikacyjne eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz w zakresie kontrolno-pomiarowym jak również specjalistyczne szkolenia okresowe wymagane i przeprowadzane przez operatorów sieci energetycznych: Tauron Dystrybucja S.A. Energa Operator S.A, Enea Operator S.A. i  PGE Dystrybucja S. A.

Uprawnienia energetyczne typu SEP, które posiadają nasi serwisanci i inżynierowie, pozwalają nam na: serwisowanie instalacji OZE, naprawy zarówno gwarancyjne jak i pogwarancyjne oraz na przeprowadzanie corocznych wymagane prawem przeglądów okresowych.