Elektrownie dla biznesu

Elektrownie wiatrowe 200 kW, 250 kW i 335 kW

Jeśli zarządzasz przedsiębiorstwem i masz dość ciągłych podwyżek energii elektrycznej oraz paliw, to mamy dla Ciebie jedyne na rynku rozwiązanie na uniezależnienie się od “monopolu kontrolowanych przez Państwo spółek energetycznych i koncernu paliwowego” – elektrownię wiatrową Perpetum Energia.

Turbiny wiatrowe hiszpańskiego producenta ADES, o mocy przyłączeniowej 200 kW, 250 kW lub 335 kW, stanowią rdzeń elektrowni oraz zapewniają praktycznie całoroczną i całodobową produkcję energii elektrycznej, nawet podczas niewielkiego wiatru o prędkości od 3,5 m/s. Ze względu na innowacyjne rozwiązania mechaniczne energia elektryczna odprowadzana przez turbiny wiatrowe ADES ma bardzo stabilne właściwości. Turbiny wiatrowe ADES, zastosowane w naszej elektrowni dostarczają energię wysokiej jakości i mogą być przyłączane na obszarach o słabych sieciach i równolegle z innymi źródłami energii zapewniając większą liczbę godzin pracy niż turbiny tradycyjne.

Niespotykana konstrukcja jednośmigłowa, pozwala na równoważenie i stabilizowanie siły podmuchu wiatru   W przypadku ADES turbina wiatrowa jest „ogniwem” między dwoma mediami o bardzo różnych charakterystykach: z jednej strony, wiatrem, którego zachowanie przypomina „dzikiego ogiera”, a z drugiej strony siecią przypominającą raczej „spokojny staw”. Z tego punktu widzenia turbina wiatrowa musi: uchwycić maksymalną możliwą energię (podmuch jest czystą energią) i złagodzić jej niepokojący efekt. Wahadło, gromadzi siłę wiatru, aby dostarczyć go do sieci w najlepszych możliwych warunkach.

Dzięki swojej konstrukcji wahadłowej turbina kompensuje, gromadzi i odtwarza zmiany spowodowane podmuchami wiatru, dzięki trzem pasywnym układom mechanicznym (oscylacyjny wirnik, wahadłowy układ napędowy i samobieżna gondola), które osłabiają wzrosty mocy i zmiany kierunku z lekkimi obciążeniami konstrukcyjnymi. W ten sposób do sieci podawana jest energia o w miarę stabilnej częstotliwości pomimo silnych podmuchów wiatru.

Turbiny wiatrowe ADES są jednostopniowymi turbinami działającymi na wiatr, z wirnikiem o zmiennym skoku i ustawioną lub zmienną prędkością, w zależności od modelu. Ich unikalna konstrukcja obejmuje trzy pasywne układy mechaniczne do kompensacji podmuchów wiatru: obracający się wirnik z pojedynczą łopatą; wahadłowy układ napędowy i samosterująca gondola.

Dokumentacja techniczna

Karta Katalogowa turbin wiatrowych o mocy 250 KW i 335 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 200 KW i 250 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 335 KW

Elektrownie słoneczne – trackery 110 kW i 125 kW

Oprócz turbin wiatrowych od 200 kW do 335 kW, posiadamy w ofercie elektrownie słoneczne w postaci trackerów Perpetum Energia o mocy przyłączeniowej 110 KW oraz 125 kW i wytwórczej odpowiednio 160 MWh/rok i 180 MWh/rok. W zależności od mocy odległość między trackerami w osi to od 40 m do 42 m, przy czym 6 trackerów zajmuje powierzchnię ok. 1 ha działki. 

Trackery hiszpańskiego producenta ADES, o mocy przyłączeniowej 110 kW i 125 kW, zbudowane są z żelbetowego fundamentu, stalowej wieży oraz aluminiowych ramion, do których przymocowane jest 200 paneli o mocy 550 W lub 625 W każdy. Tracker Perpetum Energia zaopatrzony jest w mechanizm sterowany elektronicznie, pozwalający mu ruch za słońcem o promieniu 240 st. oraz ruch samych paneli w płaszczyźnie pionowej. Oprogramowanie sterowników pozwala zaprogramować optymalny uzysk energii elektrycznej.

Tracker słoneczny Perpetum Energia jest o ok. 33 – 40% wydajniejszy niż tradycyjne panele o tej samej mocy przyłączeniowej, posadowione na dachach lub na konstrukcjach wsporczych tradycyjnych farm fotowoltaicznych. Tracker Perpetum Energia podąża za słońcem od wschodu do zachodu 240 st., a panele fotowoltaiczne zainstalowane na nim dodatkowo zmieniają swoje ustawienie w prostopadłej do ruchu obrotowego trakera płaszczyźnie, zwiększając kąt padania słońca podczas dnia i ich wydajność.

Zaprogramowany indywidualnie dla każdej szerokości geograficznej ruch w dwóch płaszczyznach  zarówno wieży trackera jak i paneli fotowoltaicznych powoduje maksymalne i optymalne ustawienie powierzchni paneli praktycznie prostopadle do promieni słońca.

Konstrukcja wieżowa trackerów Perpetum Energia eliminuje pracochłonne prace związane z palowaniem. Ponadto wieże mogą być swobodnie posadowione na placach parkingowych przy zakładach przemysłowych, lub wzdłuż ogrodzeń nie zajmując praktycznie powierzchni jak ma to miejsce przy tradycyjnych farmach fotowoltaicznych sytuowanych w rzędach.

Zastosowanie trackerów Perpetum Energia jako konstrukcji wsporczej wiąże się z dużymi oszczędnościami w trakcie ich eksploatacji i produkcją dodatkowej energii wyższą nawet o 40 % niż produkcja dla konstrukcji stałej. Dla tej samej mocy wytwórczej paneli zainstalowanych na konstrukcji stałej i na trackerach Perpetum Energia, trackery generują oszczędności związane z mniejsza ilością inwerterów, paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowych. Trackery Perpetum Energia wraz z drogami dojazdowymi zajmują jedynie ok. 13 % powierzchni działki, którą można wydzielić. Pozostała część działki (dla trackerów posadowionych na żelbetowych słupach o wysokości od 1,2 m) może być używana na cele rolnicze i objęta może być wyłącznie podatkiem rolnym, co generuje dodatkowe oszczędności.

Poniżej w tabelach zestawiono oszczędności i wartość dodatkowej produkcji energii elektrycznej w tys. euro dla jednego trackera w porównaniu do konstrukcji stałej palowanej, dla okresu 10 i 7 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 10 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 7 lat.

Oszczędności te wynoszą dla jednego trackera Perpetum Energia w okresie 10 i 7 lat odpowiednio ponad 120 000 euro i ponad 90 000 euro.

Mając na uwadze oszczędności, wyższą produkcję energii elektrycznej w okresie 10 lat i koszty dodatkowej dzierżawy, zakup trackera Perpetum Energia jest efektywniejszy ekonomicznie niż konstrukcji wsporczej stałej palowanej lub konstrukcji trackera jednoosiowego, której wydajność jest niższa o ponad 16% niż trackera Perpetum Energia.

Dokumentacja techniczna

Karta Katalogowa trackera o mocy 110 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 110 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 125 KW

Elektrownie wiatrowo-słoneczne

Posiadanie własnej elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia uwolni Cię od ciągłych podwyżek cen prądu dyktowanych przez spółki energetyczne kontrolowane przez Państwo. Będąc producentem energii elektrycznej na własne potrzeby, zapewnisz sobie stałą  cenę energii elektrycznej do czasu zwrotu inwestycji, a po tym czasie uzyskasz oszczędności z produkcji własnego, praktycznie darmowego, prądu.

Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia to idealne rozwiązanie w miejscach gdzie właścicielowi zależy  na maksymalnym wykorzystaniu terenu. Zajmuje ona niewielką powierzchnię gruntu (do ok 30 m2) niezbędną jedynie do posadowienia stalowej wieży trackera solarnego, stalowej wieży wiatraka oraz kontenera na magazyn energii i transformator (nawet pod trackerami możliwy jest ruch samochodów o wysokości do 1,8 m).

Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia przeznaczona jest do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby w sytuacji gdy przedsiębiorstwo zużywa rocznie od 360 MWh nawet do 10 000 MWh.

Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia została zaprojektowana tak, aby praktycznie przez cały rok produkować relatywnie zrównoważoną energię elektryczną. Moc elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia została dobrana tak, aby wykorzystać energię ze słońca w okresie najbardziej słonecznym jakim jest lato, a energię z wiatru w okresie najbardziej wietrznym jakim jest okres jesienny, zimowy i wiosenny. Elektrownie wiatrowo-słoneczne Perpetum Energia mogą się składać z jednego trackera o mocy 110 KW i jednej turbiny wiatrowej o mocy 200 KW, 250 KW lub 335 KW.

Turbiny wiatrowe hiszpańskiego producenta ADES stanowią fundament i trzon elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia, zapewniają razem z trackerami praktycznie całoroczną i całodobową produkcję energii, nawet podczas niewielkiego wiatru o prędkości od 3,5 m/s.  Ze względu na innowacyjne rozwiązania mechaniczne energia elektryczna odprowadzana przez turbiny wiatrowe ADES ma bardzo stabilne właściwości. Turbiny wiatrowe zastosowane w naszej elektrowni, dostarczają energię wysokiej jakości i mogą być przyłączane na obszarach o słabych sieciach i równolegle z innymi źródłami energii zapewniając większą liczbę godzin pracy niż turbiny tradycyjne. Współpracujące z turbinami trackery fotowoltaiczne ADES, o mocy przyłączeniowej 110 kW lub 125 kW każdy, zapewniają produkcję energii elektrycznej w okresie letnich i bezwietrznych dni. Moc trackerów została tak dobrana do siłowni wiatrowych aby zapewnić zrównoważoną, relatywnie jednorodną produkcję energii elektrycznej, praktycznie przez cały rok.

W zależności od typoszeregu elektrowni, standardowa moc przyłączeniowa elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia wynosi od 360 kW do 665 kW co pozwala osiągnąć roczną produkcję energii od 550 MWh do 1 000 MWh. Dla części słonecznej moc przyłączeniowa elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia wynosi od 110 kW do 330 kW (1, 2 lub 3 trackery 110kW) lub od 125 kW do 375 kW (1, 2 lub 3 trackery 125 kW), a dla wiatrowej 200 kW, 250 kW lub 335 kW. 

Aby dowiedzieć się jaki typoszereg elektrowni i o jakiej mocy przyłączeniowej jest najbardziej korzystny dla twojego biznesu, sprawdź ile energii elektrycznej zużywasz rocznie. W zależności od ilości energii jaką zużywasz, znajdziesz w tabeli zamieszczonej poniżej informację jaki optymalnie typoszereg (ile trakerów i jaką turbinę wiatrową będzie najkorzystniej zaprojektować i zrealizować dla Ciebie).

Podane powyżej moce zainstalowane i produkcja energii może być zwielokrotniona, istnieje możliwość zaprojektowania i budowy farm wiatrowo-słonecznych o mocy przyłączeniowej nawet do 10 000 kW. 

Oprócz elektrowni wiatrowo-słonecznej, w przypadku, braku możliwości instalacji turbiny wiatrowej (ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych) lub trackera słonecznego (ze względu na zacienienia), możliwe jest również zaprojektowanie i realizacja dla Ciebie elektrowni słonecznej lub elektrowni wiatrowej.

Jakie korzyści daje własna elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia?

1

Uniezależnia od ciągłych i gwałtownych podwyżek cen energii elektrycznej oraz paliw

2

Produkuje zrównoważoną energię elektryczną praktycznie przez cały rok i całą dobę

3

Zajmuje ok. 200 razy mniejszą powierzchnię niż tradycyjna farma fotowoltaiczna

4

Zajmuje niewielką powierzchnię ok. 30 m2 i możliwa jest do posadowienia w praktycznie każdym miejscu dozwolonym przepisami prawa

5

Posiada do ok. 140% dla trackerów i do ok. 200% dla turbiny wiatrowej wydajności farmy fotowoltaicznej

6

Pobiera z sieci zewnętrznej najtańszą energię elektryczną, magazynuje ją, a następnie oddaje do sieci wewnętrznej gdy jest ona najdroższa

7

Zapewnia nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej przechowywanej w magazynie energii

8

Redukuje nawet kilkaset ton dwutlenku węgla rocznie, zmniejszając ślad węglowy i chroniąc środowisko

9

Zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej do ładowania aut elektrycznych stanowi jedynie do 20% całości wyprodukowanej energii

Dokumentacja techniczna

Karta Katalogowa elektrowni wiatrowo-słonecznej 470 KW i 555 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 110 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 125 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 200 KW i 250 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 335 KW

Magazyny energii

Kolejnym elementem elektrowni wiatrowo-słonecznej, łączącym trackery słoneczne o mocy przyłączeniowej 110 kW każdy z turbinami wiatrowymi 200 KW, 250 kW i 335 kW jest stacja transformatorowa i magazyn energii zaopatrzony w inwertery zarówno fotowoltaiczne jak i przeznaczone dla części wiatrowej elektrowni. Stanowi ona „serce elektrowni”, które przyjmuje a następnie rozprowadza wyprodukowaną energię elektryczną do urządzeń i budynków lub zasila urządzenia zużywające energię elektryczną.

Magazyn energii, w który zaopatrzona jest elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia, zapewnia praktycznie nieprzerwane dostawy energii elektrycznej oraz w znacznym stopniu stabilizuje dzienną pracę elektrowni (magazynuje część nadmiaru energii np.: produkowanej w godzinach nocnych, zamiast oddawać ją do sieci zewnętrznej).

Standardowa pojemność magazynu energii dla naszych elektrowni o rocznej mocy wytwórczej do 900 MWh, to 350 kWh, lub 700 kWh. Prefabrykowany, żelbetowy magazyn energii połączony jest ze stacją transformatorową, a magazynowana w nim energia stabilizuje pracę elektrowni Perpetum Energia oraz zapewnia ładowanie nawet do 12 pojazdów elektrycznych jednocześnie nawet w czasie przerw w produkcji energii z elektrowni lub przerwanej dostawie energii z sieci.

Dla dużych farm fotowoltaicznych, wiatrowych lub wiatrowo-słonecznych o większych mocach przyłączeniowych od 665 kW do 10 000 kW, istnieje możliwość zaprojektowania magazynów energii lub zespołów magazynów energii. Jeden moduł magazynu energii produkcji ZPUE, o mocy 6 MW (dla farm fotowoltaicznych, wiatrowych lub wiatrowo-słonecznych), może zmagazynować jednorazowo nawet 15,93 MWh energii elektrycznej. Stanowi to równowartość ok. trzydniowej maksymalnej produkcji energii elektrycznej farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej ok. 1 000 kW.

Dokumentacja techniczna

Karta Katalogowa trackera o mocy 110 KW

Stacje ładowania pojazdów

Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia, zasila również stację ładowania pojazdów elektrycznych od 6 do 12 stanowisk. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych DC jako dodatkowy element elektrowni wiatrowo-słonecznej Perpetum Energia i podłączone są do magazynu energii. Standardowa pojemność magazynu energii dla naszych elektrowni o rocznej mocy wytwórczej do 900 MWh, to 350 kWh, lub 700 kWh. Prefabrykowany, żelbetowy magazyn energii połączony jest ze stacją transformatorową, a magazynowana w nim energia stabilizuje pracę elektrowni Perpetum Energia oraz zapewnia ładowanie nawet do 12 pojazdów elektrycznych jednocześnie nawet w czasie przerw w produkcji energii z elektrowni lub przerwanej dostawie energii z sieci.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (sześć stanowisk DC o mocy od 30 kW do 120 kW każde) pozwala na oszczędności w kosztach budowy elektrowni nawet do 40 % przy zużyciu energii do ładowania aut jedynie do 20 % jej mocy produkcyjnej elektrowni.

Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia może być wyposażona dodatkowo we własną stację ładowania pojazdów elektrycznych DC od 6 do 12 stanowisk, stację transformatorową 400 kVA, 500 kVA lub 630 kVA, magazyn energii o pojemności 0,35 MWh i 0,7 MWh.  Elektrownia wiatrowo-słoneczna Perpetum Energia pozwala na produkcję energii na własne potrzeby w tym na potrzeby własnej floty aut elektrycznych. Flota aut elektrycznych zużywa ok. od 5 % do 20% wyprodukowanej przez elektrownię energii elektrycznej. Dla przykładu przy flocie od 5 do 20 samochodów elektrycznych o rocznym przebiegu ok 50 tys. km, w okresie 8 lat, zaoszczędzisz na kosztach tankowania paliwa odpowiednio 700 tysięcy zł i nawet 3,5 miliona zł, co w znacznym stopniu może pokryć koszty budowy elektrowni. Przykładowe oszczędności na paliwie przedstawia tabela dla floty 20 aut.