Elektrownie dla rolnictwa i przetwórstwa

Biogazownie 0,5 MW i 1,0 MW

Jeśli jesteś rolnikiem prowadzącym hodowlę zwierząt lub jeśli jesteś przetwórcą zajmującym się przetwórstwem rolnym albo spożywczym i masz dość ciągłych podwyżek energii elektrycznej oraz paliw, to mamy dla Ciebie optymalne rozwiązanie na uniezależnienie się od “monopolu kontrolowanych przez Państwo spółek energetycznych i gazowych” – biogazownie Perpetum Energia.

Standardowe biogazownie Perpetum Energia to biogazownie o mocy przyłączeniowej ok. 0,5 MW i ok. 1 MW. Istnieje też możliwość realizacji biogazowni o większej mocy zarówno dla rolników indywidualnych, przetwórców, grup producentów rolnych lub spółdzielni energetycznych.

Biogazownie są o wiele wydajniejsze, przy tej samej mocy przyłączeniowej od fotowoltaiki i turbin wiatrowych. Produkują one ok. 7-8 krotnie więcej energii elektrycznej niż farmy fotowoltaiczne i ok. 4-5 więcej energii elektrycznej niż turbiny wiatrowe. Farma fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 000 – 1 100 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazownia o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh energii elektrycznej.  Przy deficycie mocy przyłączeniowej i problemami z uzyskaniem warunków przyłączenia od operatora sieci, biogazownia jest dużo lepszym rozwiązaniem niż fotowoltaika i turbiny wiatrowe gdyż jest kilkukrotnie wydajniejsza dla warunków przyłączenia o tej samej mocy. Ponadto biogazownie mogą pracować nieprzerwanie przez cały rok w odróżnieniu od sezonowej produkcji fotowoltaiki i turbin wiatrowych.

Biogazownie to idealny pomysł na wykorzystanie odpadów z twojego gospodarstwa rolnego lub przetwórni i przerobienie ich na energię elektryczną i cieplną. Energię tą wykorzystasz do zasilania twojego biznesu. Uniezależnisz się w ten sposób od monopolu energetycznego i gazowego Państwa i sam będziesz produkował energię dla własnych potrzeb z odpadów produkcyjnych.

Biogazownia to zespół urządzeń, instalacji i budowli mających na celu produkcję biogazu a następnie przetwarzanie go w energię elektryczną i cieplną. Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki proste. Biogaz składa się z metanu (ok. 40-85 %), dwutlenku węgla (ok. 30-55 ) i innych gazów w ilościach śladowych. Powstaje on w kontrolowanych procesach beztlenowego rozkładu biomasy.

W biogazowniach dla rolnictwa i przetwórstwa jako surowiec do produkcji biogazu można wykorzystywać:

Odpady z produkcji zwierzęcej

gnojowica i obornik oraz odpady poubojowe

Odpady z produkcji spożywczej

warzyw, owoców, z produkcji żelatyny i skrobi, tłuszczy i serów, wysłodziny

Odpady z produkcji roślinnej

odpady zbożowe, odpady z pasz

Rośliny energetyczne

zboża, w tym kukurydza, rośliny okopowe, rzepak i lucerna

W biogazowni rolniczej, organiczne substraty są wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej i cieplnej oraz do wytwarzania naturalnego nawozu ekologicznego, stosowanego do nawożenia pól. Beztlenowa zamiana gnojowicy i innych substratów odpadowych na biogaz, pozwala na uzyskiwanie znacznych ilości wysokokalorycznego biogazu i naturalnego nawozu o lepszych właściwościach nawozowych niż gnojowica czy obornik. Nawóz pofermentacyjny z biogazowni rolniczych charakteryzuje się wysoką zawartością z azotu, fosforu i potasu oraz niską agresywnością. W wyniku fermentacji ulegają zniszczeniu składniki organiczne, takie jak: jaja i zarodniki pasożytów, chwastów, a także bakterii fekalnych.

Do produkcji biogazu można wykorzystywać biomasę różnego pochodzenia m.in.: produkty uboczne i odpady powstające przy wytwarzaniu żywności, które są uciążliwe dla środowiska i wymagają właściwej technologii składowania i utylizacji. Wielu rolnikom i przetwórcom zagospodarowanie odpadów stwarza wiele problemów w związku z ich utylizacją. Przetwarzanie produktów ubocznych oraz odpadowych na biogaz ma również istotne znaczenie dla ochrony środowiska, przy jednoczesnym pozyskiwaniu energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do produkcji zwierzęcej i przetwórstwa rolno spożywczego.

Wyznacznikiem wielkości biogazowni rolniczej jej mocy i produkcji energii elektrycznej i cieplnej, czyli wynika z dostępności biomasy z twojego gospodarstwa lub przetwórni do której zalicza się m.in.: gnojowicę, odpady roślinne i zwierzęce.  

Poniżej zamieściliśmy przykładowe dane techniczne i produkcję energii biogazowni o mocy ok. 1 MW.  

Moc zainstalowana:

  • Elektryczna: 0,86 MWel
  • Cieplna: 0,97 MWt
  • Sumaryczna objętość komór fermentacyjnych: ok 5 tys. m3

Wsad (biomasa):

  • Gnojowica świńska: 30.000 t/rok 
  • Kiszonka kukurydzy: 15.000 t/rok 

Produkcja biogazu 3,2 mln m3/rok

Sprawność produkcji energii elektrycznej w kogeneracji: ok. 40%

Sprawność produkcji ciepła w kogeneracji: ok. 45%

Produkcja energii:

  • Energii elektrycznej: 6,9 GWh/rok
  • Ciepła: 28,0 TJ/rok

Aby dowiedzieć się jakiej mocy biogazownie możemy dla Ciebie zaproponować, ile energii dla Ciebie wyprodukuje i ile będzie kosztowała, wypełnij i prześlij formularz:

Elektrownie biogazowo-wiatrowe

Elektrownia biogazowo-wiatrowa to idealne połączenie biogazu z wiatrem. W okresie najbardziej wietrznym od jesieni do wiosny, w którym elektrownie wiatrowe  produkują  najwięcej energii elektrycznej, są one znakomitym uzupełnieniem energii produkowanej przez biogazownie. Elektrownia wiatrowa może w znacznym stopniu zapewnić dodatkowe potrzeby energetyczne gospodarstwa lub przetwórni. Moc wytwórcza części wiatrowej stanowi od 30 % do 35 % mocy wytwórczej elektrowni biogazowo-wiatrowej.

Dla biogazowni o mocy przyłączeniowej 0,5 MW i rocznej mocy wytwórczej ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh proponujemy 10 turbin po 250 KW o łącznej mocy przyłączeniowej 2 500 kW i rocznej mocy wytwórczej ok. 4 000 MWh.

Turbiny wiatrowe 200 kW, 250 kW lub 335 kW Perpetum Energia produkowane przez hiszpańskiego producenta ADES, stanowią ważną część elektrowni biogazowo-wiatrowej, oraz zapewniają produkcję energii elektrycznej, nawet podczas niewielkiego wiatru o prędkości od 3,5 m/s. Ze względu na innowacyjne rozwiązania mechaniczne energia elektryczna odprowadzana przez turbiny wiatrowe Perpetum Energia  produkcji ADES ma bardzo stabilne właściwości. Turbiny wiatrowe ADES, zastosowane w naszej elektrowni dostarczają energię wysokiej jakości i mogą być przyłączane na obszarach o słabych sieciach i równolegle z innymi źródłami energii zapewniając większą liczbę godzin pracy niż turbiny tradycyjne.

Niespotykana konstrukcja jednośmigłowa, pozwala na równoważenie i stabilizowanie siły podmuchu wiatru. W przypadku ADES turbina wiatrowa jest „ogniwem” między dwoma mediami o bardzo różnych charakterystykach: z jednej strony, wiatrem, którego zachowanie przypomina „dzikiego ogiera”, a z drugiej strony siecią przypominającą raczej „spokojny staw”. Z tego punktu widzenia turbina wiatrowa musi: uchwycić maksymalną możliwą energię (podmuch jest czystą energią) i złagodzić jej niepokojący efekt. Wahadło, gromadzi siłę wiatru, aby dostarczyć go do sieci w najlepszych możliwych warunkach.

Dzięki swojej konstrukcji wahadłowej turbina kompensuje, gromadzi i odtwarza zmiany spowodowane podmuchami wiatru, dzięki trzem pasywnym układom mechanicznym (oscylacyjny wirnik, wahadłowy układ napędowy i samobieżna gondola), które osłabiają wzrosty mocy i zmiany kierunku z lekkimi obciążeniami konstrukcyjnymi. W ten sposób do sieci podawana jest energia, o w miarę stabilnej częstotliwości, pomimo silnych podmuchów wiatru.

Turbiny wiatrowe ADES są jednostopniowymi turbinami działającymi na wiatr, z wirnikiem o zmiennym skoku i ustawioną lub zmienną prędkością, w zależności od modelu. Ich unikalna konstrukcja obejmuje trzy pasywne układy mechaniczne do kompensacji podmuchów wiatru: obracający się wirnik z pojedyńczą łopatą; wahadłowy układ napędowy i samosterująca gondola.

Dokumentacja techniczna

Parametry techniczne – turbina o mocy 200 KW i 250 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 335 KW

Drugim elementem elektrowni biogazowo-wiatrowej stanowiącym jej trzon i zapewniającym stałą i nieprzerwaną pracą jest biogazownia. Standardowe biogazownie Perpetum Energia to biogazownie o mocy przyłączeniowej ok. 0,5 MW i ok. 1 MW. Istnieje też możliwość realizacji biogazowni o większej mocy zarówno dla rolników indywidualnych, przetwórców, grup producentów rolnych lub spółdzielni energetycznych.

Biogazownie są o wiele wydajniejsze, przy tej samej mocy przyłączeniowej od turbin wiatrowych. Produkują one ok. 4-5 razy więcej energii elektrycznej niż turbiny wiatrowe. Farma wiatrowa o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 400 – 1 600 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazownia o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh energii elektrycznej.  

Aby dowiedzieć się jakiej mocy biogazownie możemy dla Ciebie zaproponować, ile energii dla Ciebie wyprodukuje i ile będzie kosztowała, wypełnij i prześlij formularz:

Elektrownie biogazowo-słoneczne

Elektrownia biogazowo-słoneczna to idealne połączenie biogazu ze słońcem. W okresie letnim, w którym dostęp do biogazu jest mniejszy, elektrownia słoneczna w znacznym stopniu zapewnia potrzeby energetyczne gospodarstwa lub przetwórni. Moc wytwórcza części słonecznej stanowi od 10 % do 15 % mocy wytwórczej elektrowni  biogazowo-słonecznej.

Dla biogazowni o mocy przyłączeniowej 0,5 MW i rocznej mocy wytwórczej ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh proponujemy 6 trackerów po 125 kW o łącznej mocy przyłączeniowej 750 kW i rocznej mocy wytwórczej ok. 1 100 MWh.

Trackery Perpetum Energia o mocy przyłączeniowej 110 kW oraz 125 kW i wytwórczej odpowiednio 160 MWh/rok i 180 MWh/rok. W zależności od mocy odległość między trackerami w osi to od 40 m do 42 m, przy czym 6 trackerów zajmuje powierzchnię ok. 1 ha działki. Trackery można montować na narożnikach i przy granicy działki od strony południowej biogazowni. 

Trackery Perpetum Energia  produkowane przez hiszpańskiego producenta ADES, o mocy przyłączeniowej 110 kW i 125 kW, zbudowane są z żelbetowego fundamentu, stalowej wieży oraz aluminiowych ramion, do których przymocowane jest 200 paneli o mocy 550 W lub 625 W każdy. Tracker Perpetum Energia zaopatrzony jest w mechanizm sterowany elektronicznie, pozwalający mu ruch za słońcem o promieniu 240 st. oraz ruch samych paneli w płaszczyźnie pionowej. Oprogramowanie sterowników pozwala zaprogramować optymalny uzysk energii elektrycznej.

Tracker słoneczny Perpetum Energia jest o ok. 33 – 40% wydajniejszy niż tradycyjne panele o tej samej mocy przyłączeniowej, posadowione na dachach lub na konstrukcjach wsporczych tradycyjnych farm fotowoltaicznych. Tracker Perpetum Energia podąża za słońcem od wschodu do zachodu 240 st., a panele fotowoltaiczne zainstalowane na nim dodatkowo zmieniają swoje ustawienie w prostopadłej do ruchu obrotowego trackera płaszczyźnie, zwiększając kąt padania słońca podczas dnia i ich wydajność.

Zaprogramowany indywidualnie, dla każdej szerokości geograficznej ruch w dwóch płaszczyznach  zarówno wieży trackera jak i paneli fotowoltaicznych, powoduje maksymalne i optymalne ustawienie powierzchni paneli praktycznie prostopadle do promieni słońca.

Zastosowanie trackerów Perpetum Energia, jako konstrukcji wsporczej, wiąże się z dużymi oszczędnościami w trakcie ich eksploatacji i produkcją dodatkowej energii, wyższą nawet o 40 % niż produkcja dla konstrukcji stałej. Dla tej samej mocy wytwórczej paneli zainstalowanych na konstrukcji stałej i na trackerach Perpetum Energia, trackery generują oszczędności związane z mniejsza ilością inwerterów, paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowych. Trackery Perpetum Energia wraz z drogami dojazdowymi zajmują jedynie ok. 13 % powierzchni działki, którą można wydzielić. Pozostała część działki (dla trackerów posadowionych na żelbetowych słupach o wysokości od 1,2 m) może być używana na cele rolnicze i objęta może być wyłącznie podatkiem rolnym, co generuje dodatkowe oszczędności. 

Poniżej w tabelach zestawiono oszczędności i wartość dodatkowej produkcji energii elektrycznej w tys. euro dla jednego trackera w porównaniu do konstrukcji stałej palowanej, dla okresu 10 i 7 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 10 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 7 lat.

Oszczędności te wynoszą dla jednego trackera Perpetum Energia w okresie 10 i 7 lat odpowiednio ponad 120 000 euro i ponad 90 000 euro.

Mając na uwadze oszczędności, wyższą produkcję energii elektrycznej w okresie 10 lat i koszty dodatkowej dzierżawy, zakup trackera Perpetum Energia jest efektywniejszy ekonomicznie niż konstrukcji wsporczej stałej palowanej lub konstrukcji trackera jednoosiowego, której wydajność jest niższa o ponad 16% niż trackera Perpetum Energia.

Dokumentacja techniczna

Parametry techniczne – tracker o mocy 110 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 125 KW

Drugim elementem elektrowni biogazowo-wiatrowej stanowiącym jej trzon i zapewniającym stałą i nieprzerwaną pracą jest biogazownia. Standardowe biogazownie Perpetum Energia to biogazownie o mocy przyłączeniowej ok. 0,5 MW i ok. 1 MW. Istnieje też możliwość realizacji biogazowni o większej mocy zarówno dla rolników indywidualnych, przetwórców, grup producentów rolnych lub spółdzielni energetycznych.

Biogazownie są o wiele wydajniejsze, przy tej samej mocy przyłączeniowej od turbin wiatrowych. Produkują one ok. 4-5 razy więcej energii elektrycznej niż turbiny wiatrowe. Farma wiatrowa o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 400 – 1 600 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazownia o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh energii elektrycznej.  

Galeria

Aby dowiedzieć się jakiej mocy biogazownie możemy dla Ciebie zaproponować, ile energii dla Ciebie wyprodukuje i ile będzie kosztowała, wypełnij i prześlij formularz:

Elektrownie biogazowo-wiatrowo-słoneczne

Elektrownia biogazowo-wiatrowo-słoneczna to idealne połączenie biogazu z wiatrem i słońcem. W okresie najbardziej wietrznym od jesieni do wiosny, w którym elektrownie wiatrowe  produkują  najwięcej energii elektrycznej, są one znakomitym uzupełnieniem energii produkowanej przez biogazownie. Elektrownia wiatrowa może w znacznym stopniu zapewnić dodatkowe potrzeby energetyczne gospodarstwa lub przetwórni. Moc wytwórcza części wiatrowej stanowi od 30% do 35% mocy wytwórczej elektrowni biogazowo wiatrowej.

Dla biogazowni o mocy przyłączeniowej 0,5 MW i rocznej mocy wytwórczej ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh proponujemy 10 turbin po 250 KW o łącznej mocy przyłączeniowej 2 500 kW i rocznej mocy wytwórczej ok. 4 000 MWh.

Turbiny wiatrowe 200 kW, 250 kW lub 335 kW Perpetum Energia produkowane przez hiszpańskiego producenta ADES, stanowią ważną część elektrowni biogazowo-wiatrowej, oraz zapewniają produkcję energii elektrycznej, nawet podczas niewielkiego wiatru o prędkości od 3,5 m/s. Ze względu na innowacyjne rozwiązania mechaniczne energia elektryczna odprowadzana przez turbiny wiatrowe Perpetum Energia  produkcji ADES ma bardzo stabilne właściwości. Turbiny wiatrowe ADES, zastosowane w naszej elektrowni dostarczają energię wysokiej jakości i mogą być przyłączane na obszarach o słabych sieciach i równolegle z innymi źródłami energii zapewniając większą liczbę godzin pracy niż turbiny tradycyjne. 

Niespotykana konstrukcja jednośmigłowa, pozwala na równoważenie i stabilizowanie siły podmuchu wiatru. W przypadku ADES turbina wiatrowa jest „ogniwem” między dwoma mediami o bardzo różnych charakterystykach: z jednej strony, wiatrem, którego zachowanie przypomina „dzikiego ogiera”, a z drugiej strony siecią przypominającą raczej „spokojny staw”. Z tego punktu widzenia turbina wiatrowa musi: uchwycić maksymalną możliwą energię (podmuch jest czystą energią) i złagodzić jej niepokojący efekt. Wahadło, gromadzi siłę wiatru, aby dostarczyć go do sieci w najlepszych możliwych warunkach.

Dzięki swojej konstrukcji wahadłowej turbina kompensuje, gromadzi i odtwarza zmiany spowodowane podmuchami wiatru, dzięki trzem pasywnym układom mechanicznym (oscylacyjny wirnik, wahadłowy układ napędowy i samobieżna gondola), które osłabiają wzrosty mocy i zmiany kierunku z lekkimi obciążeniami konstrukcyjnymi. W ten sposób do sieci podawana jest energia o w miarę stabilnej częstotliwości, pomimo silnych podmuchów wiatru.

Turbiny wiatrowe ADES są jednostopniowymi turbinami działającymi na wiatr, z wirnikiem o zmiennym skoku i ustawioną lub zmienną prędkością, w zależności od modelu. Ich unikalna konstrukcja obejmuje trzy pasywne układy mechaniczne do kompensacji podmuchów wiatru: obracający się wirnik z pojedyńczą łopatą; wahadłowy układ napędowy i samosterująca gondola.

Dokumentacja techniczna

Parametry techniczne – turbina o mocy 200 KW i 250 KW

Parametry techniczne – turbina o mocy 335 KW

Drugim elementem elektrowni biogazowo-wiatrowo-słonecznej są Trackery Perpetum Energia o mocy przyłączeniowej 110 kW oraz 125 kW i wytwórczej odpowiednio 160 MWh/rok i 180 MWh/rok. W zależności od mocy odległość między trackerami w osi to od 40 m do 42 m, przy czym 6 trackerów zajmuje powierzchnię ok. 1 ha działki. Trackery można montować na narożnikach i przy granicy działki od strony południowej biogazowni. 

W okresie letnim, w którym dostęp do biogazu i wiatru jest mniejszy, elektrownia słoneczna w znacznym stopniu zapewnia potrzeby energetyczne gospodarstwa lub przetwórni. Moc wytwórcza części słonecznej stanowi od 10 % do 15 % mocy wytwórczej elektrowni  biogazowo-wiatrowo-słonecznej.

Trackery Perpetum Energia  produkowane przez hiszpańskiego producenta ADES, zbudowane są z żelbetowego fundamentu, stalowej wieży oraz aluminiowych ramion do których przymocowane jest 200 paneli o mocy 550W lub 625W każdy. Tracker Perpetum Energia zaopatrzony jest w mechanizm sterowany elektronicznie, pozwalający mu na ruch za słońcem o promieniu 240 st. oraz ruch samych paneli w płaszczyźnie pionowej. Oprogramowanie sterowników pozwala zaprogramować optymalny uzysk energii elektrycznej.

Tracker słoneczny Perpetum Energia jest o ok. 33 – 40% wydajniejszy niż tradycyjne panele o tej samej mocy przyłączeniowej, posadowione na dachach lub na konstrukcjach wsporczych tradycyjnych farm fotowoltaicznych. Tracker Perpetum Energia podąża za słońcem od wschodu do zachodu 240 st., a panele fotowoltaiczne zainstalowane na nim dodatkowo zmieniają swoje ustawienie w prostopadłej do ruchu obrotowego trakera płaszczyźnie, zwiększając kąt padania słońca podczas dnia i ich wydajność. 

Zaprogramowany indywidualnie dla każdej szerokości geograficznej ruch w dwóch płaszczyznach,  zarówno wieży trackera jak i paneli fotowoltaicznych, powoduje maksymalne i optymalne ustawienie powierzchni paneli praktycznie prostopadle do promieni słońca.

Zastosowanie trackerów Perpetum Energia, jako konstrukcji wsporczej, wiąże się z dużymi oszczędnościami w trakcie ich eksploatacji i produkcją dodatkowej energii wyższą nawet o 40% niż produkcja dla konstrukcji stałej. Dla tej samej mocy wytwórczej paneli zainstalowanych na konstrukcji stałej i na trackerach Perpetum Energia, trackery generują oszczędności związane z mniejszą ilością inwerterów, paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowych. Trackery Perpetum Energia wraz z drogami dojazdowymi zajmują jedynie ok. 13% powierzchni działki, którą można wydzielić. Pozostała część działki (dla trackerów posadowionych na żelbetowych słupach o wysokości od 1,2 m) może być używana na cele rolnicze i objęta może być wyłącznie podatkiem rolnym, co generuje dodatkowe oszczędności.

Poniżej w tabelach zestawiono oszczędności i wartość dodatkowej produkcji energii elektrycznej w tys. euro dla jednego trackera w porównaniu do konstrukcji stałej palowanej, dla okresu 10 i 7 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 10 lat.

Tabela przedstawiająca zbiorcze zestawienie oszczędności i dodatkowej produkcji energii elektrycznej wynikającej z zastosowania trackerów Perpetum Energia w odniesieniu do konstrukcji stałej przeliczona na jeden tracker dla okresu 7 lat.

Oszczędności te wynoszą dla jednego trackera Perpetum Energia w okresie 10 i 7 lat odpowiednio ponad 120 000 euro i ponad 90 000 euro.

Mając na uwadze oszczędności, wyższą produkcję energii elektrycznej w okresie 10 lat i koszty dodatkowej dzierżawy, zakup trackera Perpetum Energia jest efektywniejszy ekonomicznie niż konstrukcji wsporczej stałej palowanej lub konstrukcji trackera jednoosiowego, której wydajność jest niższa o ponad 16% niż trackera Perpetum Energia.

Dokumentacja techniczna

Parametry techniczne – tracker o mocy 110 KW

Parametry techniczne – tracker o mocy 125 KW

Trzecim i najważniejszym elementem elektrowni biogazowo-wiatrowo-słonecznej stanowiącym jej trzon i zapewniającym stałą i nieprzerwaną pracę jest biogazownia. Standardowe biogazownie Perpetum Energia to biogazownie o mocy przyłączeniowej ok. 0,5 MW i ok. 1 MW. Istnieje też możliwość realizacji biogazowni o większej mocy zarówno dla rolników indywidualnych, przetwórców, grup producentów rolnych lub spółdzielni energetycznych.

Biogazownie są o wiele wydajniejsze, przy tej samej mocy przyłączeniowej od turbin wiatrowych i trackerów. Produkują one ok. 4-5 razy więcej energii elektrycznej niż turbiny wiatrowe i ok. 7- 8 razy więcej niż trackery słoneczne. Farma wiatrowa o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 400 – 1 600 MWh energii elektrycznej, farma fotowoltaiczna o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 1 000 – 1 100 MWh energii elektrycznej, natomiast biogazownia o mocy przyłączeniowej 1 MW produkuje rocznie ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh energii elektrycznej.  

Elektrownia biogazowo-wiatrowo-słoneczna to najlepsze połączenie biogazu z wiatrem i słońcem. W okresie najbardziej wietrznym od jesieni do wiosny, w którym elektrownie wiatrowe  produkują najwięcej energii elektrycznej, są one znakomitym uzupełnieniem energii produkowanej przez biogazownie. Natomiast w okresie letnim, w którym dostęp do biogazu jest mniejszy, elektrownia słoneczna w znacznym stopniu zapewnia potrzeby energetyczne gospodarstwa lub przetwórni.

Moc wytwórcza części wiatrowej i słonecznej stanowi do 50 % mocy wytwórczej elektrowni biogazowo-wiatrowo-słonecznej. Dla biogazowni o mocy przyłączeniowej 0,5 MW i rocznej mocy wytwórczej ok. 7 000 MWh – 8 000 MWh proponujemy 10 turbin po 250 KW o łącznej mocy przyłączeniowej 2 500 kW i rocznej mocy wytwórczej ok. 4 000 MWh oraz 6 trackerów po 125 KW o łącznej mocy przyłączeniowej 720 kW i rocznej mocy wytwórczej ok. 1 100 MWh.

Galeria

Aby dowiedzieć się jakiej mocy biogazownie możemy dla Ciebie zaproponować, ile energii dla Ciebie wyprodukuje i ile będzie kosztowała, wypełnij i prześlij formularz: