Realizacja Inwestycji OZE

Kontakt

„Perpetum Energia” Sp. z o.o.
Zajączków 100
55-120 Oborniki Śląskie

Tel: 533 872287
Email: biuro@perpetumenergia.pl
www.perpetumenergia.pl

Interesuje mnie realizacja instalacji OZE

Realizacja inwestycji OZE

Głównym przedmiotem prowadzenia działalności firmy obok projektowania jest realizacja inwestycji dotyczących energii odnawialnej ze źródeł typu słońce, biogaz, biomasa, wiatr i źródeł geotermalnych oraz prowadzenie badań naukowo rozwojowych.

Wykonujemy kompleksowo farmy fotowoltaiczne i inne instalacje OZE przy współpracy firm specjalizujących się w wykonywaniu robót budowlanych elektrycznych i elektroenergetycznych.

„Perpetum Energia” przygotowuje inwestycje dla potrzeb własnych jak i dla klientów zewnętrznych.

Obecnie na etapie realizacji dla własnych potrzeb jest „Elektrownia Słoneczna Ligotka” zlokalizowana w gminie Prusice o docelowej mocy 1 200 KW.

Niezależnie od działalności dotyczącej OZE spółka prowadzi nadal usługi z zakresu, sporządzanie analiz i opinii technicznych, opinii prawnych z dziedziny PZP oraz doradztwo związane z zarządzaniem i finansowaniem inwestycji.