Nadzór Inwestycyjny

Kontakt

„Perpetum Energia” Sp. z o.o.
Zajączków 100
55-120 Oborniki Śląskie

Tel: 533 872287
Email: biuro@perpetumenergia.pl
www.perpetumenergia.pl

Interesuje mnie nadzór inwestycyjny

Nadzór inwestycyjny

Zarządzanie inwestycjami zgodnie z  FIDIC

Właściwe zarządzanie inwestycją jest kluczowe dla powodzenia i sukcesu każdej inwestycji. Zarządzanie i nadzór inwestycji może się odbywać za pośrednictwem nadzoru inwestorskiego lub dla dużych i skomplikowanych inwestycji, opartych na wzorcu umowy FIDIC, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu.

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu oraz wymagane od niego bezstronne podejście do problemów pojawiających się na budowie są także oceniane przez każdą ze stron kontraktu w świetle przysługujących jej roszczeń.

Spółka nasza zatrudnia i współpracuje z inspektorami budowlanymi – inżynierami wszystkich branż niezbędnych do realizacji inwestycji. Inżynierowie nasi posiadają wieloletnie doświadczenia i uprawnienia budowlane. Mają doświadczenie zarówno na kontraktach realizowanych według warunków kontraktowych FIDIC, jak i na umowach zlecenie dotyczących nadzoru inwestorskiego opartego na przepisach Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

W zakresie zarządzania inwestycjami świadczymy usługi jako:

  • Inżynier Kontraktu dla umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC żółta, czerwona i biała książka,
  • formalnoprawny nadzór inwestorski.

Zastępstwo inwestycyjne

Inwestor zastępczy, czy też inaczej zwany projekt manager, to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora. W zależności od zakresu umowy inwestor zastępczy jest reprezentantem interesów inwestora w całym procesie inwestycyjnym włącznie z rozliczeniem inwestycji lub też tylko na budowie.

Firma świadczy usługi Inwestora Zastępczego w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z PZP lub na zasadzie zachowania zasad konkurencji rynkowej w zakresie:

  • wyboru projektanta,
  • wyboru nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu według wzorca umowy FIDIC
  • wyboru wykonawcy robót budowlanych,
  • zarządzania i rozliczania procesu inwestycyjnego.