O nas

O firmie

„Perpetuum Energia” Sp. z o.o. jest inicjatorem i liderem konsorcjum przedsiębiorstw związanych z inwestycjami OZE, i tworzeniem Klastrów Energii Odnawialnej, występujących pod wspólną nazwą „GRUPA PERPETUM ENERGIA”. www.grupape.pl

Spółka „Perpetum Energia” to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się planowaniem, projektowaniem, nadzorowaniem i realizacją inwestycji związanych z niewyczerpalnymi źródłami energii – OZE.

Rozwiązania techniczne implikowane w procesie inwestycyjnym poprzedzone są badaniami naukowymi, które owocują wdrażaniem nowoczesnych technologii. Finalnym efektem działalności spółki jest sprzedaż czystej energii elektrycznej z OZE.

Oprócz usług związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji OZE, spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń do produkcji energii elektrycznej z OZE. W ofercie handlowej spółki są sprawdzone w Europie i na całym świecie, elektrownie wiatrowe o mocy 100 i 200 KW, samowystarczalne domy energetyczne „ECODOMUS”, wieże solarne o mocy do 50 KW, parkingi solarne oraz lekkie konstrukcje wsporcze dla elektrowni słonecznych hiszpańskiej firmy „Ades”.

Misja firmy

Misją firmy jest  „produkcja niekończącej się energii elektrycznej z niewyczerpalnych i naturalnych źródeł”.

Oprócz ukierunkowania na zysk przedsiębiorstwo powstało z myślą o nowoczesnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej, które spowodują redukcję dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych, redukcję niskiej emisji.

Dewizą firmy jest „pozostawienie pokoleniom, które przyjdą po nas, planetę taką jaką zastaliśmy,

Poza działalnością OZE spółka zajmuje się, nadzorem i  doradztwem inwestycyjnym, działalnością w zakresie architektury i inżynierii.

Historia

Spółka „Perpetum Energia” działa już na rynku 7 lat,  powstała w dniu 6 maja 2011r

W październiku 2015 r. zostały podpisane wieloletnie umowy handlowe na wyłączność w Polsce z przedsiębiorstwami hiszpańskimi (produkującymi urządzenia do produkcji energii odnawialnej z energii wiatru i promieni słonecznych) „Ades” i „Electria Wind”.

„Perpetum Energia” wspiera się w ten sposób ich ponad 25 letnim doświadczeniem i technologiami na rynku energii odnawialnej i implikuje sprawdzone na całym świecie nowoczesne technologie produkcji i magazynowania energii elektrycznej z OZE.

28 grudnia 2016 r  została zawarta wieloletnia Umowa Ramowa o Współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, Wydziałem Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki a „Perpetum Energia” spółką z o.o.  Zgodnie z umową strony mają zamiar współpracować w zakresie zadań zleconych polegających na projektowaniu i analizie pracy (łącznie z opracowaniem algorytmów monitorowania) zaawansowanych fotowoltaicznych systemów wytwarzania energii elektrycznej.

Kadra

Spółkę „Perpetum Energia” współtworzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu inżynierii, architektury i prawa. Przedsiębiorstwo na stałe współpracuje z inżynierami, architektami specjalizującymi się w projektowaniu instalacji OZE oraz specjalistami pozyskującymi środki z Unii Europejskiej oraz Funduszów Ochrony Środowiska.

Do dyspozycji firmy jest też potencjał naukowy Politechniki Wrocławskiej, spółka podjęła współpracę z kadrą naukową wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, w tym z naukowcami będącymi światowymi autorytetami w dziedzinie badań naukowych związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.