Aktualności

Nazwa zadania: „Elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą oraz budowa budynku trafostacji o mocy przyłączeniowej 500kW na terenie działki 70, obręb Ligotka, gmina Prusice” Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 337 586,78 zł Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 1 046 666,00 zł udzielone w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.......