Informacja o przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Informacja o przedsięwzięciu dofinansowanym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Nazwa zadania:

„Elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą oraz budowa budynku trafostacji o mocy przyłączeniowej 500kW na terenie działki 70, obręb Ligotka, gmina Prusice”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 337 586,78 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 1 046 666,00 zł udzielone w formie pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu.

„Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

http://www.wfosigw.wroclaw.pl

No Comments

Post A Comment